Insolventa

Insolventa

Insolventa nu inseamna numai faliment/lichidare. Insolventa este un 'medicament' care, corect administrat, poate:

- 'vindeca' si reda circuitului economic orice entitate
- ajuta la recuperarea creantelor
- 'curata' sistemul de 'bolnavi incurabili'

Cine poate cere deschiderea procedurii ?

Debitoare – in termen de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa, adica insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile cu o vechime de minim 60 de zile, plus:
- Scaderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate & retragerea autorizatiei de functionare (institutii de credit)
- Scaderea marjei de solvabilitate disponibile sub ½ din limita minima specifica pentru fondul de siguranta + imposibilitatea restabilirii situatiei financiare in cadrul procedurii de redresare financiara (societati de asigurare/reasigurare)
Creditor – detine o creanta certa, lichida si exigibila mai veche de 60 de zile in valoare de minim 40.000 lei, respectiv pentru creantele salariale – minim 6 salarii medii brute pe economie/salariat

Instrumente

Mandatul ad-hoc:


• este o forma de mediere desfasurata cu girul judecatorului sindic, prin care, mandatarul ad-hoc propus de organizatia aflata in dificultate financiara va negocia cu creditorii acesteia, in termn de 90 de zile, o tranzactie
• instrumentele mandatarului (Practician in insolventa) sunt: remiteri, reesalonari sau reduceri partiale de datorii, continuarea sau incetarea unor contracte in curs, reduceri de personal, orice alte masuri necesare

Concordat preventiv:


• procedura prin care societatea debitoare propune si implementeaza, cu suportul creditorilor, un plan prin care acopera creantele acestora, depasind astfel dificltatile financiare in care se afla
• procedura este aplicabila oricarei entitati cu urmatarele exceptii:
- daca a mai beneficiat de un concordatul preventiv si acesta a esuat
- daca debitoarea si/sau actionarii/asociatii sau administratorii acesteia au fost condamnati in ultimii 5 ani pentru infractiuni economice, fiscale, coruptie, fals sau spalare de bani

Procedura generala de insolventa:


Reorganizare

• metoda eficienta de redare in circuitul economic a unei organizatii “bolnave”, dar cu sanse mari de redresare prin propunerea si implementarea unui plan de reorganizare aprobat de creditori si confirmat de judecatorul sindic pe o perioada de 3/4 ani
• procedura este aplicabila oricarei entitati cu urmatarele exceptii:
• daca a mai facut obiectul unei cereri similar in ultimii 5 ani
• daca debitoarea si/sau actionarii/asociatii sau administratorii acesteia au fost condamnati in ultimii 5 ani pentru infractiuni economice, fiscale, coruptie, fals sau spalare de baniFalimentul si lichidarea activelor

• Propunerea de reorganizarea a esuat fie prin lipsa unui plan de reorganizare confirmat sau propus, fie datorita imposibilitatii implementarii conforme a acestuia
• Entitatea nu mai este viabila din punct de vedere economic, raportul activ net – datorii nemaiputand fi echilibrat

Procedura simplificata:


• Sunteti: profesionist persoana fizica inregistrat la ORC, intreprindere familiala sau membru al acesteia?
• Va aflati in urmatoarele situatii: nu detineti bunuri in patrimoniu, actele constituitive sau contabile nu pot fi gasite, administratorul nu poate fi gasit? Sediul social/profesional nu mai exista sau nu corespunde datelor din ORC
• V-ati dizolvat voluntar, judiciar sau de drept?
• V-ati declarant intentia de faliment?
• Nu v-ati obtinut autorizarile cerute de lege pentru desfasurarea de activitati specifice?